Werkervaring

‘Zorgen voor maatschappelijke integratie’ is de basisopdracht van het OCMW.

Het leefloon is hiertoe een mogelijk middel, maar niet het einddoel op zich.

De basisopdracht van het OCMW is niet om je een inkomen te bezorgen, maar wel om je de kans te bieden om zelfstandig in een inkomen te voorzien.  Dit is een inkomen via arbeid.

Via tewerkstelling de integratie in de maatschappij verzekeren. Hiertoe zal het OCMW zoveel mogelijk kanalen benutten om dit te realiseren.  Het is een wettelijke opdracht dat het OCMW bij toepassing van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 een tijdelijke tewerkstelling aanbiedt om terug sociale rechten (werkloosheidsuitkering, ziekteverzekering) te verwerven.

 

 

  • print
  • pdf

Contact

Contactpersoon

Thomas Vivianne
T 052 36 95 15
Contacteer mij