Vrijwilligerswerk Rechten en plichten

Vrijwilligers

 • De vrijwilliger heeft recht op :
  • Informatie over zijn activiteiten
  • Inspraak over de uitvoering van de taken
  • Inspraak over het tijdstip van de uitvoering van de taken
  • Een afbakening van zijn werkveld en werktijden
  • Een contactpunt bij conflictsituaties
  • Ondersteuning van de professionele medewerkers bij de uitvoering van hun taak
  • De noodzakelijke uitrusting
  • Aangepaste vorming en bijscholing.
 • De organisatie heeft recht op :
  • Een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken
  • Respect voor de afbakening van het activiteitsveld
  • Het onderschrijven van de doelstellingen van het woonzorgcentrum
  • Eerbied voor de filosofische, politieke en religieuze overtuiging van de bewoner.

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Zorgcampus Opwijk
Kloosterstraat 75
1745 Opwijk

T 052 36 59 40
http://www.ocmw-opw...

Contactpersonen

Boogmans Chantal
T 052 36 59 43
Contacteer mij

Geeroms Geert
T 052 36 59 41
Contacteer mij