Diensthoofd algemene administratie/ stafmedewerker

WIE?

 

WAT is zijn takenpakket?

leidinggevende van de algemene administratie

  • Coördineert de verschillende functies (personeel, administratie, communicatie en informatica) binnen de algemene administratie
  • Ondersteunt de secretaris van het OCMW in de dagdagelijkse aansturing van de organisatie en neemt een coördinerende of ondersteunende rol op in de organisatiebrede projecten
  • In overleg met de secretaris van het OCMW ondersteunt de stafmedewerker ook de activiteiten van de financieel beheerder en de andere diensthoofden

 

  • print
  • pdf