Wat te doen bij een aangekondigde stroomonderbreking?

Deze winter is de kans op stroomschaarste reëel. Laten we er samen iets aan doen!

Een stroomtekort? Hoe kan dat?
Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden kan worden ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen. De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht is. Maar komende winter staan we er slecht voor. 3 van onze 7 kernreactoren zijn immers gesloten, waardoor onze productie fors verkleint. Dit betekent dat als we over heel Europa te kampen krijgen met een lange periode van hevige koude en tegelijk met een afwezigheid van wind, onze mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De kans op een stroomtekort wordt dan reëel.

 

Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk. Maar als ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperkt zodra er een tekort wordt aangekondigd, kunnen we een stroomtekort vermijden. We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact aansluiten, de zekering springt. Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer verbruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt de voorziening afgesloten om technische problemen op grote schaal te voorkomen.

 

Off & we blijven ON: alle tips, affiches, stickers,... op OffOn.be
Er bestaan preventieve oplossingen.
We moeten alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of algemene black-out te vermijden! De federale regering heeft hiervoor al stappen ondernomen. De productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen (strategische voorraad), invoerovereenkomsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, zijn maatregelen die al worden geïmplementeerd. Maar deze acties volstaan misschien niet; vooral niet als onze buurlanden eveneens het hoofd moeten bieden aan slechte weersomstandigheden, met een sterke stijging van hun energieverbruik als gevolg.
Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te beperken:

 • overheidsbesturen, ondernemingen, handelszaken wordt gevraagd hun consumptie drastisch te verminderen;
 • openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kan worden uitgeschakeld, evenals decoratieve publieke, commerciële of privébuitenverlichting;
 • ook kan een beperking van het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s) worden overwogen.

We doen ook een beroep op u! Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal samen ons steentje bijdragen. Het afschakelplan? Waarom?
Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen. Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17u tot 20u) noemen we het afschakelplan.

Samen kunnen we een afschakeling helpen vermijden!
Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een afschakeling helpen vermijden! Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een afschakeling te maken kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele kleintjes maken één grote. Laten we er dan ook iets aan doen, niet alleen voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor onze grootouders, familie of vrienden, ondernemingen, … want iedereen kan er rechtstreeks bij betrokken zijn. 7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als onze inspanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in zes “schijven” verdeeld over het hele land. U wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat u de dag nadien, tussen 17u en 20u ongeveer, zonder stroom wordt gezet. U kunt u dus voorbereiden.

 

Ik bereid mij voor: wat te doen tijdens een aangekondigde stroomonderbreking?

Enkele tips om je het leven gemakkelijker te maken tijdens een stroompanne:

 • Trek uw gevoelige elektrische apparaten (tv, computer) uit om schade te vermijden als gevolg van een te hoge spanning of heropstart.
 • Zet om dezelfde redenen de thermostaat van uw centrale verwarming op het minimum.
 • Beperk verplaatsingen met uw wagen.
 • Luister naar de media (via een radio op batterijen of autoradio).
 • Gebruik eerder zaklampen (of theelichtjes in houders) dan kaarsen.
 • Zet theelichtjes (desnoods kaarsen) in een houder en zet ze op een niet-ontvlambaar oppervlak. Laat ze nooit zonder toezicht en blaas ze uit voor u gaat slapen.
 • Open uw koelkast of diepvriezer niet onnodig.
 • Telefoneer enkel als het nodig is om het netwerk niet te overbelasten (bij stroomonderbreking ondervindt het telefoonverkeer hinder).
 • Sluit ramen en deuren om de warmte in huis zo goed mogelijk te behouden.
 • Als u op gas, mazout, kolen of hout verwarmt, zorg dan voor voldoende verluchting en voorkom koolstofmonoxidevergiftiging.  Hou een lichtschakelaar in aan-positie om te weten wanneer de stroom hersteld is.

 

Ik bereid mij voor: wat te doen na een stroomonderbreking?

Wanneer de elektriciteit opnieuw wordt ingeschakeld, houd rekening met volgende adviezen:

 • Zet al uw elektrische apparaten niet tegelijkertijd opnieuw aan om het risico op een nieuwe onderbreking te verkleinen. Geef het elektriciteitssysteem de tijd om zich te stabiliseren en vermijd zo een overbelasting van het netwerk.
 • Controleer of het voedsel in uw koelkast en diepvriezer niet bedorven is. Als u twijfelt, gooit u het best weg, uw gezondheid primeert.
  • Bij wijze van controle kan u een zak met ijs in uw diepvriezer leggen. Als u merkt dat het ijs gesmolten is en daarna terug bevroren, dan is er een grote kans dat uw eten bedorven is.
  • Als de deur van uw diepvriezer gesloten bleef, kan het voedsel gedurende 24u tot zelfs 36u bevroren blijven tijdens een panne, afhankelijk van de temperatuur. In dat geval is het veilig om het voedsel nog te consumeren.
 • Als u tijdens de stroomonderbreking zaken uit uw urgentiekit (zie tips in “Wat te doen vóór een stroompanne”) gebruikte, denk er dan aan de kit opnieuw aan te vullen voor een volgende noodsituatie.
 • Ga na of alles in orde is met uw kennissen, familie en kwetsbare buren.


Opgelet!
Als u een noodgenerator gebruikt, mag u deze niet verder gebruiken wanneer de stroom wordt hersteld. Schakel deze terug uit om een kortsluiting te vermijden.

 

 

De kerstverlichting in de gemeente is energiezuinige LED-verlichting en kan blijven branden in normale omstandigheden. Wanneer het afschakelplan in actie treedt, wordt alle kerstverlichting uitgeschakeld.

 


Meer info?

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Infrastructuur
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 35
http://www.opwijk.b...

Contactpersoon