Missie gemeente - OCMW Opwijk - OPcura

Missie gemeente Opwijk


Bestuur: Een efficiënte en effectieve dienstverlening en werkorganisatie garanderen voor inwoners en personeelsleden van de gemeente Opwijk.

Vrije tijd: Zorgen dat de inwoners een ruim aanbod ter beschikking hebben om hun vrije tijd in te vullen.

Jeugd en welzijn: Het aanbieden van een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening voor elke burger, gericht op alle levensdomeinen met als doel het algemeen welzijn te verbeteren.

Omgeving: Het streven naar een kwaliteitsvolle leefomgeving voor alle inwoners op vlak van de omgeving in de ruime zin van het woord.

 


Missie OCMW Opwijk en zorgvereniging OPcura


Download hier de missie van OCMW Opwijk en zorgvereniging OPcura.

  • print
  • pdf