Managementteam

WIE zetelt erin ?

 • De secretaris
 • De financieel beheerder
 • De directeur ouderenzorg
 • Diensthoofd sociale zaken
 • De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn met raadgevende stem

HOE is de werking ?

 • De secretaris zit de vergadering voor.
 • Het managementteam vergadert maandelijks op de 2e donderdag van de maand onder het voorzitterschap van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
 • De doelstellingen van het management-team worden afgeleid uit de strategische doelstellingen van het OCMW.
 • Afsprakennota:"Samen op weg naar een managementteam".

WAT is de opdracht van het managementteam ?

 • Ondersteunt de coördinatie van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.
 • Bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten, alsook de interne communicatie.
 • Vervult hierbij een belangrijke scharnierfunctie tussen het politieke niveau en het ambtelijke niveau.
 • Speelt een belangrijke rol bij het uitstippelen van het beleid enerzijds en het coachen van de operationele medewerkers anderzijds.

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

OCMW
Kloosterstraat 75
1745 Opwijk

T 052 36 59 40
F 052 35 12 56
Contacteer ons
http://www.ocmw-opw...

Contactpersonen

De Smedt (Schepen - OCMW-voorzitter / N-VA) Patrick
T +32 497 33 23 21
Contacteer mij

Ringoot Christel
T 052 36 59 31
Contacteer mij

Geeroms Geert
T 052 36 59 41
Contacteer mij

Thomas Vivianne
T 052 36 95 15
Contacteer mij