Centrum voor kortverblijf De Oase Dienstverlening

De maaltijden:

 • De maaltijden worden bedeeld door de logistieke medewerkers, bijgestaan door een team van verpleegkundigen, verzorgenden, medewerkers van het EKA-team (ergo-kine-animatie) en vrijwilligers. Zij helpen ook de zorgbehoevende bewoners.
  • Het ontbijt wordt genomen tussen 8 uur en 10 uur in de living van de afdeling.
  • Het middagmaal wordt bedeeld tussen 11.30 uur en 12.30 uur.
  • De koffiebedeling in de namiddag gebeurt door vrijwilligers vanaf 14 uur.
  • Het avondmaal wordt tussen 16.30 uur en 17.30 uur genuttigd.
 • De verpleegkundige is verantwoordelijk voor het toedienen van medicatie.
 • Het wekelijkse menu wordt geafficheerd in de living.
 • De voorschriften van de dokter inzake diëten worden opgevolgd.

De dagindeling:

 • De dagindeling is gelijklopend op Konkelzicht, Hulstberg en ’t Stenen Wegske.
  • De bewoners krijgen hun ochtendtoilet tussen 7 uur en 10 uur door een team van verpleegkundigen en verzorgenden.
  • Van 10 uur tot 10.20 uur wordt er op elke afdeling een briefing of een bewonersbespreking gehouden.
  • Nadien worden de kamers op orde gebracht.
  • Bewoners die hulp nodig hebben, worden op het toilet gezet en / of verschoond. Hierbij wordt gewerkt volgens vaste afspraken. Deze worden opgevolgd door een team o.l.v. een incontinentieverantwoordelijke.
  • ’s Avonds worden de bewoners – volgens hun wens en behoefte – in bed geholpen.
  • ’s Nachts is er één verpleegkundige en één verzorgende aanwezig. Zij toeren en beantwoorden de oproepen van de bewoners.
 • We hechten veel aandacht aan een degelijke hygiënische verzorging van onze bewoners .
 • Ook de verzorging van de kledij krijgt veel aandacht.

Externe zorgverleners:

 • De bewoners kiezen vrij hun huisarts, pedicure, kinesist of een andere zorgverlener naar keuze.
 • De bewoners kunnen wekelijks langs gaan bij één van de kapsters in ons woonzorgcentrum.

De schoonmaak:

 • De kamers en de gemeenschappelijke ruimten worden dagelijks nagekeken en / of gepoetst.
 • Aan het onderhoud van het sanitair wordt speciale aandacht gegeven.
 • Er wordt gebruik gemaakt van professionele reinigingsproducten en -methodes. Het personeel krijgt hiervoor de nodige vorming.
 • Technische defecten worden zo snel mogelijk opgelost.

De sociale dienst:

 • De maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum is aanwezig elke werkdag, behalve op vrijdag.
 • U of uw familie kan er terecht indien u problemen, wensen of klachten heeft of wanneer u documenten moet invullen of een aanvraag voor een tegemoetkoming wenst te doen.
 • print
 • pdf

Contact

Contactpersonen

Boogmans Chantal
T 052 36 59 43
Contacteer mij

Geeroms Geert
T 052 36 59 41
Contacteer mij