Opvang asielzoekers

Wat?

Personen die asiel aanvragen in ons land, doorlopen een lange procedure vooraleer er een beslissing genomen wordt of ze  definitief in België mogen verblijven of naar hun land van herkomst moeten terugkeren. Sinds de nieuwe asielprocedure van juni 2007 hebben kandidaat-vluchtelingen enkel recht op materiële steun van een OCMW. Tijdens deze periode zorgt het OCMW ervoor dat deze mensen op een menswaardige manier worden opgevangen. De kosten die hiermee gepaard gaan worden volledig gerecupereerd bij de federale overheid.

Voor wie?

Asielzoekers die recht hebben op materiële opvang worden toegewezen aan het OCMW door Fedasil.

Accommodatie?

Opwijk beschikt over 3 woningen waar 17 asielzoekers worden opgevangen gedurende de asielprocedure. Materiële opvang bestaat uit:

  • Aanbieden van een bed/bad
  • Maatschappelijke begeleiding
  • Medische begeleidingZakgeld/leefgeld
  • Verplicht volgen van Nederlandse les
  • Informatie ivm procedures
  • Informatie ivm terugkeertraject
  • print
  • pdf

Contact

Contactpersonen

Boriau Marina
T 052 36 95 16
Contacteer mij

De Paepe Vicky
T 052 36 95 17
Contacteer mij