Dagverzorgingscentrum 't Zonnedal Opnamevoorwaarden

Wie komt in aanmerking

  • Personen die zorg nodig hebben of personen die valide zijn maar nood hebben aan sociaal contact.
  • Personen met een minimumleeftijd van 65 jaar.
  • Uitzonderingen kunnen toegestaan worden.
  • Personen woonachtig te Opwijk of aangrenzende .en omliggende gemeenten.

Aanvraag tot opname

  • De vraag tot opname wordt gericht aan de verantwoordelijke verpleegkundige van het dagverzorgingscentrum, de maatschappelijk werker of de directeur van het woonzorgcentrum De Oase. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch.
  • Indien bij de aanvraag geen plaats vrij is, worden de kandidaten chronologisch opgeschreven op een wachtlijst.
  • Bij een concrete opname wordt tijdens een intake-gesprek een persoonlijk opnamedossier ingevuld. De gebruiker dient hiervoor de nodige gegevens te verstrekken.

 

 

  • print
  • pdf

Contact

Contactpersonen

Geeroms Geert
T 052 36 59 41
Contacteer mij

Boogmans Chantal
T 052 36 59 43
Contacteer mij

Huyge Grietje
T 052 36 59 60
Contacteer mij