Gratis huisvuilzakken

Wat?

Gratis huisvuilzakken voor personen met chronische incontinentie of die nierdialyse aan huis ondergaan. De tussenkomst bestaat uit het verstrekken van ofwel twee gratis rollen huisvuilzakken restafval per kalenderjaar, waarbij 1 rol bestaat uit 25 individuele zakken en waarbij elke zak een inhoud heeft van 30 liter ofwel 1 rol van 60 liter zakken. Om recht te hebben op deze tussenkomst moet men voldoen aan alle volgende voorwaarden: inwoner zijn van de gemeente Opwijk, lijden aan chronische incontinentie of een permanente stoma-problematiek en thuis verblijven of in een thuisomgeving.

 

Wie?

Onder chronische incontinentie wordt verstaan: gedurende de laatste 12 maanden minstens 4 maanden een toelating hebben van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds voor een forfaitaire terugbetaling  van verpleegkundige zorgen, categorie B of C , waarbij het criterium ‘incontinentie’ minstens 3 of 4 punten scoort op de Katz-schaal. Onder thuisomgeving wordt verstaan: niet verblijvend in een woon- en zorgcentrum. De huisvuilzakken zijn jaarlijks aanvraagbaar door de gebruiker.

 

Hoe?

De aanvrager dient volgende bewijzen voor te leggen aan de welzijnsdienst van de gemeente:

  • ofwel een attest van chronische incontinentie/permanente stoma-problematiek opgemaakt door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds van de aanvrager.
  • ofwel een attest van zijn/haar ziekenfonds.
  • ofwel een doktersbriefje (van de huisarts) met vermelding dat de aanvrager chronisch incontinent is of nierdialyse aan huis ondergaat of een permanente stoma-problematiek heeft. 

 Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de welzijnsdienst overgaan tot de fysieke overhandiging van het aantal huisvuilzakken.

 

 Download hier het volledige reglement.

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Welzijn
Kloosterstraat 10
1745 Opwijk

T 052 36 90 17
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...

Contactpersoon

Lauwers Karen
T 052 36 90 17@@
Contacteer mij