Financiële Hulp

Wanneer je financiële problemen hebt, kan het OCMW je financiële steun toekennen.

De aanvragen tot steun worden individueel behandeld tijdens de zitting van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het Comité neemt de beslissing op basis van een sociaal onderzoek uitgevoerd door de maatschappelijk werker.


Voorschotten op achterstallige uitkeringen

Wanneer je recht hebt op een uitkering maar de uitbetaling ervan blijft om één of andere reden achterwege, dan kan je het OCMW om een voorschot vragen.

Om een voorschot te ontvangen, ga je akkoord dat het OCMW nadien de uitgekeerde bedragen rechtstreeks terugvordert van de uitbetalingsinstelling. 

Federaal verwarmingsfonds

verwarmingsfonds.jpg

Indien je je woning met stookolie verwarmt en je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je een verwarmingstoelage aanvragen bij het OCMW. Deze aanvraag dient te gebeuren binnen de 60 dagen na levering van je stookolie. Je brengt je leveringsfactuur en je identiteitskaart mee naar het Sociaal Huis. Je aanvraag zal dan onderzocht worden.

Meer info vind je ook op www.verwarmingsfonds.be 

Tegemoetkoming in de verblijfskosten

Als je je verblijf in een woonzorgcentrum, vluchthuis, opvangcentrum,… niet kan betalen, dan kan het OCMW deze kosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen.

Er wordt wel een onderzoek gestart naar onderhoudsplicht (partner, kinderen,…).

 

  • print
  • pdf

Contact

Contactpersoon

Thomas Vivianne
T 052 36 95 15
Contacteer mij