Centrum voor kortverblijf De Oase Opnamevoorwaarden

De aanvrager:

  • Moet omwille van gezondheids- of sociale redenen tijdelijk niet in normale levensomstandigheden thuis kunnen wonen, ondanks de ondersteuning van de thuiszorg.
  • Moet minimum 65 jaar zijn.
  • Kan zowel valide als zorgbehoevend zijn.

Het aanvraagdossier:

  • De aanvraag tot opname wordt gericht aan de maatschappelijk werker of de directeur van het woonzorgcentrum.
  • De opmaak van het aanvraagdossier gebeurt enkel op afspraak met de maatschappelijk werker.

Verblijfsduur:

  • Kortverblijf is mogelijk voor een periode van minimum 7 dagen tot maximum 60 dagen aaneensluitend.
  • Per kalenderjaar bedraagt de maximum verblijfsduur 90 dagen.
  • De aanvrager moet ermee akkoord gaan om minimaal 7 dagen in het centrum voor kortverblijf te verblijven.
  • print
  • pdf