Sociaal restaurant "Aan Tafel" Voorwaarden

Wie komt in aanmerking:

 • 65-plussers uit de gemeente Opwijk
 • Cliënten van OCMW Opwijk
 • Inwoners van de gemeente Opwijk omwille van gezondheids- en/of sociale redenen
 • Vrijwilligers van OCMW Opwijk
 • Personeelsleden van OCMW Opwijk
 • Familieleden van bewoners en gebruikers van de ouderenvoorzieningen van OCMW Opwijk; vergezeld van hun familielid

Aanvraag:

 • Nieuwe gebruikers moeten zich verplicht vooraf registreren. Dit kan - na afspraak - bij Chantal Boogmans; maatschappelijk werker of via het onthaal van woonzorgcentrum De Oase. 
 • Een maaltijd moet op voorhand gereserveerd worden. Zonder deze voorafgaandelijke reservatie kan er geen maaltijd genuttigd worden.
 • Het inschrijven voor een maaltijd moet gebeuren de dag voordien vóór 12 uur. Een maaltijd voor bijvoorbeeld woensdagmiddag moet bijgevolg gereserveerd worden op dinsdag voor 12uur.
 • Gebruikers kunnen zich ook inschrijven voor meerdere dagen.
 • Voor een maaltijd tijdens het weekend of op maandag moeten de gebruikers zich ten laatste op vrijdag vóór 12 uur inschrijven.
 • Het reserveren van een maaltijd kan rechtstreeks aan het onthaal van WZC “De Oase” of telefonisch op het nummer 052 36.59.40, telkens enkel tijdens de kantooruren.
 • Het vervoer dient samen met de maaltijd gereserveerd te worden, dus ook de dag voordien vóór 12 uur of op vrijdag vóór 12 uur voor het weekend of maandag.
 • print
 • pdf

Contact

Contactpersonen

Boogmans Chantal
T 052 36 59 43
Contacteer mij

Engels Hilde
T 052/36 59 40
Contacteer mij